октомври 21, 2012

една секунда


още малко ще остана, още секунда и ме няма ..
покажи ми, че можеш .. покажи го на мен ..
покажи ми, че искаш този момент ..
времето не съществува .. само ти и аз ..
една секунда