април 09, 2014

Крадец на време


"Комуто е писано да свети,
ще си проличи и през кал, дебела цяла педя.
А комуто не е писано, няма да свети, 
ако ще по цял ден да го излъскваш"

"Крадец на време"
Тери Пратчет