ноември 21, 2014

Миг преди полет
Това, което мислиш, че ти шепна, 
го шепнеш ти.

Аз само тишината в теб докосвам - 
да проехти.

В деня, когато тръгна да заплащам 
за всички дни,

с това, че си запомнил свойто име, 
ме запомни.


Иван Методиев