март 10, 2017

Имам нужда от една любов ...

Имам нужда от една любов,
за да се оглеждам тайно,
тайно в ресторантите,
търсейки маса в ъгъла.

Имам нужда от полуотворените уста
на една просветена любов
и малко нещо загубена.

Да я взимам премръзнала
сред съскащата киша на шосето ...

И тя, и тя, и тя,
да не ми се сърди!

Ще целофанирам целият свят
със своята любов!

Ще напиша със святкащ неон
малкото й име отразено
в локвата пред блока!Текст: Огнян Фунев


Няма коментари: